Klachten & Privacy

Versie 1.0 2023

Welkom bij Zorgboerderij De Drie Bogen.

Je hebt de eerste en moeilijkste stap gezet om je aan te melden op een dagbesteding. We gaan samen met jou proberen een leuke en leerzame tijd creëren waarin we hopen bij te dragen aan jou proces. Voordat je gaat beginnen zijn er nog wat punten die we je meegeven om het proces soepel te laten verlopen.

·       Allereerst zijn we een gecertificeerde organisatie met een HKZ Keurmerk voor de dagbesteding activiteiten. Dit wilt zeggen dat je we jaarlijks keuringen ondergaan om jou verblijf veilig en verantwoordt te houden. Dit zorgt er tevens voor dat wijzelf de verplichting hebben om een dossier te vormen met jou gegeven en voortgang.

·       Er staan tijdens je verblijf voldoende opgeleide begeleiders beschikbaar die je ondersteunen bij moeilijke momenten of juist praktische vragen over je activiteit. Deze kun je zelf wanneer er behoefte is aanspreken. Een van deze medewerkers zal dan ook jou persoonlijk begeleider worden. Daarnaast hebben we een aparte medewerker die samen met jou doelen maakt en evalueert om zo constructief aan jezelf te werken.

·       Heb je een idee of opmerking laat het ons weten! Dit kan dagelijks door gebruik te maken van de ideeënbus. Daarnaast kun je ten alle tijden een medewerker aanspreken of onderwerpen bespreken tijdens deelnemers vergaderingen.

·         Heb je een klacht over de zorg die wij leveren? Probeer het te bespreken met de begeleider waar het om gaat. Vindt je dit lastig of komen jullie er niet aan uit meldt het dan aan de eigenaar. Samen gaan jullie hier vast aan uitkomen. Mocht ook dat niet werken dan kun je altijd melding doen bij het onafhankelijke Klachtenportaal zorg. Deze helpt met het bemiddelen tussen jou en de dagbesteding! Het is wel belangrijk dat je deze volgorde aanhoudt om een goede afwikkeling van de klacht mogelijk te maken.

Kijk op https://klachtenportaalzorg.nl/klachtenprocedure-wkkgz-wmo-en-jeugdzorg/ voor meer informatie.

·       Zoals je al gezien hebt zijn er tal van activiteiten beschikbaar om te doen. Deze activiteiten zijn allemaal geselecteerd om het persoonlijke groei te creëren. Je kunt dagelijks wisselen van activiteiten en het gaat erom dat de activiteiten goed zijn voor jou. Je mag ten alle tijden activiteiten wisselen maar er kan wel aangegeven worden dat dit misschien niet in jou belang is. Ook dan mag je activiteiten weigeren. Alle activiteiten zijn op eigen tempo uit te oefenen. Wel moeten wij als organisatie het vertrouwen hebben dat de activiteiten veilig uit te oefenen zijn. Het kan dus zijn dat je niet in aanmerking komt voor werken met machines doordat je bijvoorbeeld niet mobiel genoeg bent of bepaalde medicatie gebruikt.

·       Mocht je het op prijs stellen dan zijn wij altijd bereidt om met jou toestemming contact te hebben met andere hulpverleners of familie. Wel moeten wij schriftelijke toestemming krijgen van jou.

·       Wij houden ons aan de AVG en WABVPZ Wetgeving zo zijn jouw gegevens veilig in onze handen. We houden een elektronisch dossier bij over jou voortgang. Deze gegevens mag je ook ten alle tijden opvragen als daar behoefte aan is. Deze kunnen digitaal beschikbaar worden gesteld.  Ook zal alles wat je verteld niet gedeeld worden met anderen buiten de organisatie zonder jou toestemming. Al onze medewerkers en vrijwilligers houden zich aan de geheimhoudingplicht

      Voor nu rest ons een ding. Een mooi verloop van jou traject en een begin bij Zorgboerderij De Drie Bogen